Åbo Nations logo

ÅBO NATION

Verksamhet

VERKSAMHET

Festligheter i kronologisk ordning:

Kräftis firas i början av läsåret i värsta finlandssvenska stil.

Gulnäbbsintagningen är snällare än de flestas. Vi vill ju inte skrämma bort de stackars små liven. Gulisintagningen är ett unikt tillfälle att bekanta sig med nuvarande och blivande aboenser, Nypolen, Valdemar, hundpolo, sitskultur i allmänhet och aboensisk sitskultur i synnerhet. Det här är dessutom en Nypolfest – den är gemensam för aboenser, wiburgenser och ålänningar, så man får ut det absolut bästa av hela södra Finland samtidigt. Men vem i hela friden är Pontifex?

Turun Palo eller Åbo brand är vår finska vännations, Varsinaissuomalainen osakuntas (VSO) stora höstfest. Aboenserna får hemlagad ärtsoppa med punsch och det bjuds på ett suveränt teaterstycke som alltid bär titeln Åbo brand. Stycket avslutas alltid med att staden brinner ner. En ypperlig, avslappnad sits att lära känna såväl nya som äldre egentliga finländare.

Skördefesten ordnas vartannat år tillsammans ÖFN. Till också äldre medlemmar bjuds in till festen.

Halloween firas runt Alla helgons dag och är traditionellt en maskerad med något tema. Halloweenfesten inleds med sits och fortsätter med eftersläpp.

Herrmiddag är en fest som helt och hållet ordnas av de aboensiska, wiburgensiska och åländska damerna. De hittar på ett underhållande tema, bjuder in herrarna, lagar mat, dekorerar lokalen och ordnar program i enlighet med temat. Med andra ord en sits där herrarna får underhållning och ompyssling, och där damerna enligt tradition har minst lika roligt.

Självständighetsdagen är dagen då årets nya medlemmar, beane, får sina nationsband och blir ytterligare fullvärdiga aboenser, alltså cives. Nationens fanbärare och två marskalkar deltar i kransnedläggningen vid hjältegravarna, övriga aboenser sluter upp i fackeltåget, som skrider från Sandudd förbi presidentens slott till Senatstorget. Där önskar stadens borgmästare och representanter för olika studentkoorporationer studenterna en god självständighet. Kvällen avslutas med en gemensam måltid på Nypolen. Klädsel: studentmössa, svart eller mörk jacka, vit halsduk.

Julfest brukar det bli i början av december. Också denna festlighet firas med andra nypoliter. Till programmet hör (förutom den obligatoriska julmaten) Bocken med klappar, Lucia i målbrottet och feminina stjärngossar, granjakt, misteln, juldanser eller lekar i mindre konventionellt format, och annat julrelaterat.

Lucia firas tack vare att en gudfruktig brunett en gång i tiden brändes på bål. Aboenserna lussar för nationens inspektor.

Styrelseskifte brukar ordnas i form av en middag där den nya styrelsen avlöser den gamla. Också inspektor och kurator närvarar. Nationen tackar sina aktivaste funktionärer genom att bjuda på maten och lite dricka. På senare år har styrelseskiftet ordnats i Åbo i Wecksell-kabinettet på restaurang Koulu.

Topelius-sits firar vi tillsammans med vännationerna VSO och SatO så nära Zacharias Topelius födelsedag (14 januari) som möjligt. Då hyllar vi Topelius, som var inspektor för Västfinska afdelningen åren 1868-1871.

Runebergsmiddagen är en aboensisk tradition, som firats runt Runebergsdagen, åtminstone sedan 50-talet. Till en början var det en mer högtidlig fest med bland annat inbjudna talare och utdelning av inspektorsstipendiet. På 70-talet bjöds det å sin sida in orkestrar från Uppsala och i slutet av 90-talet beslöt man att göra Runebergsmiddagen till en gemensam middag för ÅN och ÖFN samt att bjuda även in bägge nationers gamyler (dvs. äldre, redan utexaminerade medlemmar). Nuförtiden fungerar skördefesten som gamylmiddag.

Årsfesten ordnas runt årsdagen av Josef Julius Wecksells födelse den 19 mars. Årsfesten är det aboensiska årets höjdpunkt – en sofistikerad, studentikos fest med god mat, stipendieutdelning, akademiska gammeldanser osv. Förutom festtalet brukar vi på årsfesten få avnjuta Talet till Inspektor, Talet till Fosterlandet och Talet till Kärleken. Traditionellt besöks årsfesten av representanter från våra vännationer i Finland och Sverige, och även av andra studentföreningar och nationer. Läs här om vad man skall tänka på när man går på årsfest eller annan fin fest!

Sillis ordnas efter stora fester – i synnerhet årsfesten, men också på första maj. Då samlas överlevande aboenser på Nypolen för att äta onyttig mat och dricka uppiggande och livgivande vätskor samt bada bastu. Årsfestsillisen brukar ofta bli vildare än själva årsfesten och pågå till långt inpå natten.

Dammiddagen ordnas av Nypolens herrar. Konceptet är detsamma som för herrmiddagen (se ovan), fast tvärtom, då.

Vårblot är en hyllning till vårens ankomst och går av stapeln i maj. Till vårblotets traditioner hör bl.a. offrandet av en jungfru. Vårblotet har ibland fungerat som abifest, då potentiella aboenser bjuds in till Nypolen för att bekanta sig med den aboensiska kulturen.

Övrigt

Fredagspub är Kuragets tradition från och med år 2002 och är helt enkelt öppet hus med jämna mellanrum. Hit kan du kommaoch spela sällskapsspel, ta en bärs före eller efter bion, slöa i soffan och snacka ditt och datt med vännerna.

OAP, dvs. Ordo Aboensis Panacesis, är nationens punschorden, vars uppgift är att främja punschkännedom och -konsumtion bland yngre och äldre aboenser. OAP ordnar då och då Punschsqvättar, dvs. provsmakning av all världens punschsorter, besöker andra punschinriktade sammanslutningar, samt avnjuter punsch i paviljong efter att den första tussilagon uppenbarat sig. Det hela är omslutet av en massa småfånigheter, precis som det ska vara i en orden.

Långa bordet är nationens diskussionsforum, där vi attackerar ett aktuellt eller annars viktigt ämne, och där inbjudna gäster öppnar diskussionen med sina åsikter. Långa bordet är öppet för alla intresserade.

Hundpolo är inte som alla andra sportgrenar. Läs reglerna här.

Söndagsöppet kan vara varm kaffepanna hela dagen, TV och popcorn, öppen bar för abstinensbesvär, eller bara gemensam baksmälla i soffan.

Vännationer har vi fem stycken: Varsinaissuomalainen osakunta i Helsingfors, Åbolands Nation i Åbo, Smålands nation i Uppsala, och Blekingska nationen i Lund, samt vår “roomie” Östra Finlands Nation i Helsingfors. Dessa besöks självklart ofta.

Dessutom:

Nationsmöte ordnas en gång i månaden. Här behandlas viktiga saker som berör hela nationen.

Styrelsemöte ordnas också en gång i månaden, och behandlar löpande ärenden.

Kupolkomittén (KupKom) består av medlemmar från alla tre “nypolinriktningar”, dvs Åbo Nation, Östra Finlands Nation och Åländska Studentföreningen i Helsingfors. Vi möts då och då för att diskutera ärenden som rör hela Nypolen, som t.ex. lokalen och gemensamma fester. Namnet härstammar från den tiden då våra gemensamma lokaler fanns under Kupolen.

bostäder Bostäder
underföreningar Underföreningar
fester Fester
vännationer Vännationer
historia Historia
styrelse Styrelse