Åbo Nations logo

ÅBO NATION

Underföreningar

UNDERFÖRENINGAR

ÅNGRA

Ångra grundades år 2014 för nationens yngre äldre medlemmar. Namnet kommer av “Åbo Nations Gamylers Rekreations (alt. Reproduktions) Afdelning”. Föreningens medlemmar träffas med ojämnt jämna mellanrum för samvaro, skvaller och allmänt tjohej.

ORDO ABOENSIS PANACAE

OAP är en orden för aktiva och äldre medlemmar av Åbo nation vid Helsingfors universitet med syfte att befästa kamratlig sammanhållning och upprätthålla regelbunden konsumtion av och intresse för punschen. Orden stiftades den 20.10.1999.

OAP:s medlemmar består i första hand av aboenser, men punschälskande studenter från andra nationer eller studentkorporationer är också välkomna att delta i verksamheten.

OAP:s ordenssymbol är kugghjulet och korset (anulus panacesis).

OAP har några s.k. tjänstemän som håller ordning på verksamheten.

DP (Dominus Panacesis/Domina Panacae) eller Punschmästaren ansvarar för att orden samlas under Nypolen, i paviljong eller motsvarande respektabelt utrymme.
OP (Oblectaminis Coquus Panacesis/Oblectationis Cooqua Panacae) eller Punschkokaren ansvarar för införskaffning och tillredandet av aboensisk punsch enligt ordens recept och önskemål.
SP (Scriba Pancesis/Scriba Panacae) eller Punschografen ansvarar för litteratur och skriverier som berör ordens verksamhet.

Vårt motto är:

”När man vill oss högt berömma, får man Punsch i glaset se.
När man vill oss illa döma: Är dock Punsch vår panacé.”
av författaren Olof von Dalin, ur ordensvisan ”Project til swar på de gamla Foster-Mödrarnas Frågor” (1735), som ingår i verket ”Vitterhetsarbeten” från 1767.

Svedeliska stipendiet

Ett av ordens viktigaste uppdrag är att i samband med nationens årsfest dela ut det Svedeliska stipendiet åt nationens inspektor. Stipendiet är instiftat till minne av professor Wilhelm Erik Svedelius (1816-1889), eller ”gubben Sved” som han kallades av studenterna i Uppsala. Professor Svedelius var känd för en stor frikostighet, med vilken han delade ut privata bidrag till sina obemedlade elever, utan att någonsin kräva återbetalning. Studerande i akut behov av punsch eller andra läromedel blev aldrig avvisade från Skytteanum utan en mindre kontant summa i fickan. Historikern och statsvetaren Wilhelm Erik Svedelius innehade fr.o.m. 1862 en professur i vältalighet (retorik) och statskunskap.

Historiska figurer som vi uppskattar är, förutom professor Svedelius, punschivrarna Friedrich von Schiller (1759-1806), Olof Dahlin (1708-1763), ”den svenske författare som troligen först ägnade punschen några rimmade versrader”, samt barden Carl Michael Bellman (1740-1795).

Fredmans sång n:o 9

Måltidssång

Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd!
Klang, en klunk uppå skinkan innan steken blir skärd.
Vad den soppan den var delikat utan flärd,
och de frikadellerna, charmanta herr värd!
Sillsallaten förträfflig med äpplen och lök!
Delicieux den kalkonen i sin flottiga rök!
Maken bringa näpplig finns i konungens kök!
Råga mer i glasen, och den punschen försök!
Samtlige vänner kiring denna bål
ha den äran vid fru värdinnans skål
buga oss.

Chor:

Nå, ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd,
den skålen blir dig tillkänd, tömd och förärd.
Nå så klang för de sköna, än ryker vår bål;
klang, min nådiga, drick och stäm nu in i vårt skrål!
Har den äran dricka gunstiga herrarnas skål.
Klinga, granne, press i bottn, drick vad du tål!
Min herr Bredström, ödmjukaste tjänare! – Tack.
Skål, högädle herr rådman! Det var kostelig rack.
Min herr tullförvaltare, fårlåt mig jag drack.
Vad den varma punschen är storståtelig, ack!
Samtlige vänner kring denna bål
ha den äran vid fru värdinnans skål
buga oss.

Chor:

Din ödmjukaste tjänare dricker dig till
ett styckfat fullt i botten – hit med en sill!

av Carl Michael Bellman

bostäder Bostäder
underföreningar Underföreningar
fester Fester
vännationer Vännationer
historia Historia
styrelse Styrelse