Åbo Nations logo

ÅBO NATION

Bostäder

HUR FÅ BOSTAD
VIA ÅBO NATION?

Så här söker du bostad via din nation:

Åbo Nation äger två bostäder i centrum av Helsingfors: en etta på Bulevarden, och en tvåa på Lönnrotsgatan. I dessa bor i första hand väldigt aktiva medlemmar, dvs. styrelsemedlemmar eller funktionärer som ofta går hem från Nypolen sent om nätterna eller tidigt om morgnarna. Dessa lägenheter frigörs med jämna mellanrum och om detta meddelas på infomail och vid nationsmötet. Lägenheterna kan då sökas genom fri ansökan inom given tid.

Nationen har också tillgång till enkelrum och familjebostäder genom Svenska Studenters Bostadsstiftelse, i vilken nationen är en av delägarna. Kort kan nämnas att bostäderna befinner sig på Rautalampivägen 5, i stadsdelen Vallgård, samt i de nyligen byggda husbolagen Majstranden och Majparken, i stadsdelen Arabiastranden. De är fria att sökas av nationens medlemmar (även de som inte studerar vid universitetet). Mera information om dessa bostäder och ansökningsförfarandet får du på stiftelsens egen hemsida www.ssbs.fi. Observera att Majstrandens och Majparkens bostäder sökes via sidan www.majstranden.fi.

I stiftelsens delegation och styrelse är ÅN representerad av några medlemmar, helst sådana medlemmar som bor på Rautalampivägen. Representanterna tillsätts av nationen på valmötet, dvs. det nästsista nationsmötet varje höst. Nationens representanter i SSBS hittar du på sidan https://www.abonation.fi/funktionarer/.

De dokument du bör ha då du söker SSBS-bostad är:

1. Bostadsansökningsblankett, som du får via SSBS.

Bilagor (se närmare på SSBS hemsida!):

1. Närvarointyg från studieinrättningen. Kopia på studiekortet och dess läsårsklistermärke duger också. Studieregisterutdrag behövs inte.

2. Kvitto över erlagd medlemsavgift till nationen. Kontakta nationens sekreterare ifall du vill ha ett medlemsintyg.

3. Beskattningsintyg över inkomster och förmögenhet enligt senast verkställda beskattning.

4. Intyg över skulder och studielån (om man har sådana).

Som svenskspråkig nationsmedlem har du också förkörsrätt till HOAS bostäder i Kilo, eftersom SSBS äger marken som bostäderna står på. Nämn bara i ansökan att du hör till nationen och att du är svenskspråkig.

bostäder Bostäder
underföreningar Underföreningar
fester Fester
vännationer Vännationer
historia Historia
styrelse Styrelse