Åbo Nations logo

ÅBO NATION

Styrelse

Styrelse

Styrelsen 2024

Obs! För att förhindra spam har @ market i adresserna bytts ut till (at). För att kunna skicka e-post till önskad person bör (at) åter bytas tillbaka till @.

Inspektor

Anu Lahtinen

050 4480 659

inspektor (at) abonation.fi

Kurator

Zaida Sjölund

050 4145193

kurator (at) abonation.fi

Styrelsen

styrelse (at) abonation.fi

Ordförande

Liam Törnqvist

+358 45 2023327

ordforande (at) abonation.fi

Vice Ordförande

Nadja Westerholm

+358 45 3113006

viceordforande (at) abonation.fi

Sekreterare

Amanda Lindholm

+358 45 1387287

sekreterare (at) abonation.fi

Skattmästare

Alva Zilliacus

+358 45 8674117

skattmastare (at) abonation.fi

Programchef

Einar Zilliacus

+358 45 3572775

programchef (at) abonation.fi

Infochef

Linn Westerholm

+358 45 3297397

infochef (at) abonation.fi

Minister Utan Portfölj (MUP) – Köksmästare

Nazwa Börman

+358 40 4812756

vardinna (at) abonation.fi

Minister Utan Portfölj (MUP) – Tutor

Olivia Peippo

+358 44 5110903

tutor (at) abonation.fi

Minister Utan Portfölj (MUP) – Kurir

Anna Palmqvist

+358 45 3145701

kurir (at) abonation.fi

 

bostäder Bostäder
underföreningar Underföreningar
fester Fester
vännationer Vännationer
historia Historia
styrelse Styrelse