Åbo Nations logo

ÅBO NATION

Styrelse

Styrelse

Styrelsen 2018

Obs! För att förhindra spam har @ market i adresserna bytts ut till (at). För att kunna skicka e-post till önskad person bör (at) åter bytas tillbaka till @.

Inspektor

Mats Gyllenberg

09-191 51480

050-433 2920

mats.gyllenberg (at) helsinki.fi

Kurator

Madeleine Ekblom

0457 3424738

kurator (at) abonation.fi

Styrelsen

Styrelse (at) abonation.fi

Ordförande

Zaida Sjölund (våren)

050 4145193

ordforande (at) abonation.fi

Vice Ordförande

Elsa Rinne (hösten)

044 5088033

viceordforande (at) abonation.fi

Sekreterare

Elin Karlsson

0400 954652

sekreterare (at) abonation.fi

Skattmästare

Charlotta Palm

050 3575566

skattmastare (at) abonation.fi

Programchef

Emma Kotka

040 1965488

programchef (at) abonation.fi

Infochef

Benjamin Johansson

050 3533500

infochef (at) abonation.fi

Minister Utan Portfölj (MUP) – Kurir

Toni Laurén (hösten)

044 0803003

kurir (at) abonation.fi

Minister Utan Portfölj (MUP) – Tutor

Julia Laaksonen

0400 546107

tutor (at) abonation.fi

Minister Utan Portfölj (MUP) – Vice Skattmästare

Max Mäki

041 4905855

skattmastare (at) abonation.fi

 

bostäder Bostäder
underföreningar Underföreningar
fester Fester
vännationer Vännationer
historia Historia
styrelse Styrelse
ÅBO NATION ÅBO NATION