Åbo Nations logo

ÅBO NATION

Funktionärer

FUNKTIONÄRER

Funktionärer 2017

Obs! För att förhindra spam har @-märket i adresserna bytts ut till (at). För att kunna skicka e-post till önskad person bör (at) åter bytas tillbaka till @

Programkommittén

Programutskottets ordförande

Benjamin Sundqvist

programchef (at) abonation.fi

Infochef

Zaida Sjölund

infochef (at) abonation.fi

Director Cantus

Moa Nyström

moa.elisabet (at) gmail.com

Vice Director Cantus

Elsa Rinne

Juho Rinne

Coeur dirigent

-

Idrottsansvarig/Hundpolomästare

Anna Halme

Kulturansvarig

Laura Oksanen

Lokalintendent

Zaida Sjölund

Medlemmar

Emilia Laaksonen

Moa Nyström

Jesper Eriksson

Aada Palo

Trakteringsutskottet

Huvudkurir

Toni Laurén

kurir (at) abonation.fi

Vice kurirer

Stefan Sjölund

Jesper Eriksson

Emilia Laaksonen

Värdinna

-

Vice värdinnor

Stefan Sjölund

Laura Oksanen

Toni Laurén

Aada Palo

Matilda Sundqvist

Tutorkommittén

Tutor

Elsa Rinne

Vice tutor

Siiri Drake

Årsfestkommittén

Årsfestmarskalker

Emilia Laaksonen

arsfestmarskalk (at) abonation.fi

Medlemmar

-

Övriga funktionärer

It-ansvarig

Zaida Sjölund

it (at) abonation.fi

Fanbärare

Siiri Drake

siiri.drake (at) helsinki.fi

Vice fanbärare

Laura Oksanen

laura.oksanen(at) helsinki.fi

Fotograf

Emilia Laaksonen

Historiograf

Siiri Oinonen

Gamylombud

Markus Nikinmaa

Hembygdsansvarig

Aada Palo

Lokalintendent

Zaida Sjölund

Miljöansvarig

Pauliina Perkonoja

Jämställdhets- och jämlikhetsansvarig:

Pauliina Perkonoja

- – – – -

Veritas & Jocus

Chefredaktor

Elsa Rinne

Redaktörer

Disciplinkommittén

Inspektor

Mats Gyllenberg (självskriven)

Kurator

Markus Nikinmaa (självskriven)

Övriga medlemmar (fyra):

Kasper Sundström

Irene Blomqvist

Malena Lindroos

Stefan Sjölund

Stipendiekommittén

Inspektor

Mats Gyllenberg (självskriven)

Kurator

Markus Nikinmaa (självskriven)

Styrelseordförande

Moa Nyström (självskriven)

Övriga medlemmar:

Madeleine Ekblom

Malena Lindroos

Ekonomikommittén

Kurator

Markus Nikinmaa (självskriven)

Styrelseordförande

Moa Nyström (självskriven)

Skattmästare

Juho Rinne (självskriven)

Övriga medlemmar:

Kasper Sundström

Conny Martell

Tomas Fogel

- – – – -

Representanter

Åbo och Björneborgs län

Emilia Laaksonen, Landshövdinna

emilialaaksonenn (at) gmail.com

Elsa Rinne (suppleant)

elsa.rinne (at) helsinki.fi

Juho Rinne, Landshövding

juho.a.rinne (at) gmail.com

Svenska studenters bostadsstiftelses styrelse

Aada Palo

aada.palo (at) aalto.fi

Emilia Laaksonen (suppleant)

emilialaaksonenn (at) gmail.com

Jesper Lapela

fornamn.efternamn (at) aalto.fi

Svenska studenters bostadsstiftelses delegation

Mats Dahlberg

Inspektor: Mats Gyllenberg

Kurator: Markus Nikinmaa

Nationernas samdelegation

Moa Nyström

Svenska nationer och ämnesföreningars styrelse

Pauliina Perkonoja

Svenska studerandes intresseförening

Pauliina Perkonoja

bostäder Bostäder
underföreningar Underföreningar
fester Fester
vännationer Vännationer
historia Historia
styrelse Styrelse
ÅBO NATION ÅBO NATION