Åbo Nations logo

ÅBO NATION

Funktionärer

.

FUNKTIONÄRER

Funktionärer 2018

Obs! För att förhindra spam har @-märket i adresserna bytts ut till (at). För att kunna skicka e-post till önskad person bör (at) åter bytas tillbaka till @

Programkommittén

Programutskottets ordförande

Emma Kotka

programchef (at) abonation.fi

Infochef

Benjamin Johansson

infochef (at) abonation.fi

Director Cantus

-

Vice Director Cantus

-

Coeur dirigent

-

Idrottsansvarig

Benjamin Johansson

Kulturansvarig

Laura Oksanen

Lokalintendent

Elin Karlsson

Medlemmar

Elin Selén

Trakteringsutskottet

Huvudkurir

Toni Laurén (Hösten)

kurir (at) abonation.fi

Vice kurirer

Stefan Sjölund

William Sundell

Robin Engen

Värdinna

(Kontakta ordförande)

Vice värdinnor

Lotta Siltanen

Aada Palo

Richard Örn

Tutorkommittén

Tutor

Julia Laaksonen

Vice tutor

Emma Kotka

Årsfestkommittén

Årsfestmarskalker

Ingrid Holm

Rebecka Kjellman

arsfest(at) abonation.fi

Medlemmar

Zaida Sjölund

Elsa Rinne

Siiri Oinonen

Övriga funktionärer

It-ansvarig

Benjamin Johansson

it (at) abonation.fi

Dataskyddsansvarig

Benjamin Johansson

Fanbärare

Siiri Drake

siiri.drake (at) helsinki.fi

Vice fanbärare

Toni Laurén

laura.oksanen(at) helsinki.fi

Fotograf

-

Historiograf

Siiri Oinonen

Gamylombud

Madeleine Ekblom

Hembygdsansvarig

Laura Oksanen

Lokalintendent

Elin Karlsson

Miljöansvarig

Moa Nyström

Jämställdhets- och jämlikhetsansvarig:

Moa Nyström

- – – – -

Veritas & Jocus

Chefredaktor

Emilia Laaksonen & Zaida Sjölund

Redaktörer

Moa Nyström

 

Disciplinkommittén

Inspektor

Mats Gyllenberg (självskriven)

Kurator

Madeleine Ekblom (självskriven)

Övriga medlemmar:

Aada Palo

Siiri Oinonen

Malena Lindroos

Stefan Sjölund

Stipendiekommittén

Inspektor

Mats Gyllenberg (självskriven)

Kurator

Madeleine Ekblom (självskriven)

Styrelseordförande

Zaida Sjölund (självskriven)

Övriga medlemmar:

Elsa Rinne

Madeleine Ekblom

Aada Palo

Ekonomikommittén

Kurator

Madeleine Ekblom (självskriven)

Styrelseordförande

Zaida Sjölund (självskriven)

Skattmästare

Charlotta Palm (självskriven)

Övriga medlemmar:

Aada Palo

Conny Martell

Max Mäki

- – – – -

Representanter

Åbo och Björneborgs län

Julia Laaksonen

(julia.laaksonen (at) helsinki.fi)

Svenska studenters bostadsstiftelses styrelse

Laura Oksanen

Aada Palo

Svenska studenters bostadsstiftelses delegation

Mats Dahlberg

Siiri Oinonen

Inspektor: Mats Gyllenberg

Kurator: Madeleine Ekblom

Nationernas samdelegation

Svenska nationer och ämnesföreningars styrelse

-

Svenska studerandes intresseförening

bostäder Bostäder
underföreningar Underföreningar
fester Fester
vännationer Vännationer
historia Historia
styrelse Styrelse
ÅBO NATION ÅBO NATION