Åbo Nations logo

ÅBO NATION

Funktionärer

.

FUNKTIONÄRER

Funktionärer 2019

Obs! För att förhindra spam har @-märket i adresserna bytts ut till (at). För att kunna skicka e-post till önskad person bör (at) åter bytas tillbaka till @

Programkommittén

Programutskottets ordförande

Sara Pettersson

programchef (at) abonation.fi

Infochef

Benjamin Johansson

infochef (at) abonation.fi

Director Cantus

Sofia Lång

Vice Director Cantus

Charlotte Viktorsson & Elsa Rinne

Coeur dirigent

-

Idrottsansvarig

Benjamin Johansson

Kulturansvarig

Tanja Stenqvist

Lokalintendent

Julia Laaksonen

Medlemmar

Emma Kotka, Lotta Siltanen, Charlotta Palm, Zaida Sjölund, Siri Drake, Camilla Hakulinen, Sandra Nyström, Matilda Sundqvist, Laura Oksanen, Toni Laurén

Trakteringsutskottet

Huvudkurir

Toni Laurén

kurir (at) abonation.fi

Vice kurirer

Oscar Kakko, Stefan Sjölund, Charlotte Viktorsson, Walter Ruokolahti, Zaida Sjölund

Värdinna

Lotta Siltanen

Vice värdinnor

Emelia Karlsson, Tanja Stenqvist, Siiri Drake, Elsa Rinne, Zaida Sjölund, Sara Pettersson

Tutorkommittén

Tutor

Amanda Söderblom

Vice tutorer

Rebecka Kjellman, Benjamin Kimpimäki, Benjamin Johansson

Årsfestkommittén

Årsfestmarskalker

Elsa Rinne & Lotta Siltanen

arsfest(at) abonation.fi

Medlemmar

Moa Nyström, Sofia Lång, Madeleine Ekblom, Oscar Kakko

Övriga funktionärer

It-ansvarig

Benjamin Johansson

it (at) abonation.fi

Dataskyddsansvarig

Benjamin Johansson

Fanbärare

Toni Laurén

siiri.drake (at) helsinki.fi

Vice fanbärare

Sara Pettersson

laura.oksanen(at) helsinki.fi

Fotograf

Camilla Hakulinen

fotograf (at) abonation.fi

Historiograf

Zaida Sjölund

Gamylombud

Madeleine Ekblom

Hembygdsansvarig

Toni Laurén

Lokalintendent

Julia Laaksonen

Miljöansvarig

Julia Laaksonen

Jämställdhets- och jämlikhetsansvarig:

Charlotta Palm

- – – – -

Veritas & Jocus

Chefredaktor

Zaida Sjölund

Redaktörer

Alina Drake, Lotta Siltanen, Toni Laurén

 

Disciplinkommittén

Inspektor

Mats Gyllenberg (självskriven)

Kurator

Madeleine Ekblom (självskriven)

Övriga medlemmar:

Markus Nikinmaa, Siiri Oinonen, Laura Oksanen, Emma Kotka

Stipendiekommittén

Inspektor

Mats Gyllenberg (självskriven)

Kurator

Madeleine Ekblom (självskriven)

Styrelseordförande

Emma Kotka (självskriven)

Övriga medlemmar:

Moa Nyström, Matilda Sundqvist

Ekonomikommittén

Kurator

Madeleine Ekblom (självskriven)

Styrelseordförande

Emma Kotka (självskriven)

Skattmästare

Max Mäki (självskriven)

Övriga medlemmar:

Emelia Karlsson, Charlotta Palm, Juho Rinne, Tomas Fogel, Kasper Sundström

- – – – -

Representanter

Åbo och Björneborgs län

Lotta Siltanen

Svenska studenters bostadsstiftelses styrelse

Laura Oksanen (2018-2019) & Zaida Sjölund (2019-2020)

Svenska studenters bostadsstiftelses delegation

Siiri Oinonen & Mats Dahlberg (2017-2020)

Inspektor: Mats Gyllenberg

Kurator: Madeleine Ekblom

Nationernas samdelegation

Svenska nationer och ämnesföreningars styrelse

-

Svenska studerandes intresseförening

bostäder Bostäder
underföreningar Underföreningar
fester Fester
vännationer Vännationer
historia Historia
styrelse Styrelse
ÅBO NATION ÅBO NATION