Åbo Nations logo

ÅBO NATION

Funktionärer

FUNKTIONÄRER

Funktionärer 2021

Obs! För att förhindra spam har @-märket i adresserna bytts ut till (at). För att kunna skicka e-post till önskad person bör (at) åter bytas tillbaka till @

Programkommittén

Programutskottets ordförande

Melinda Salminen

programchef (at) abonation.fi

Infochef

Ida-Maria Grandell

infochef (at) abonation.fi

Director Cantus

Benjamin Kimpimäki

Vice Director Cantus

Benjamin Bergan

Coeur dirigent

-

Idrottsansvarig

Benjamin Bergan

Kulturansvarig

Kalle Grönroos

Lokalintendent

Hundpolomästare

Toni Laurén

 

Medlemmar

Sara Pettersson, Lotta Siltanen, Emelia Karlsson, Julia Laaksonen, Maria Helenius, Peppi Wilson, Zaida Sjölund, Linus Höglund

 

Trakteringsutskottet

Huvudkurir

Toni Lauren

kurir (at) abonation.fi

Vice kurirer

Emma Kotka, Zaida Sjölund, Robin Engren, Oscar Kakko

Värdinna

Emelia Karlsson

Vice värdinnor

Wilma Johansson, Heddi Lindberg, Julia Laaksonen

Tutorkommittén

Tutor

Rasmus Östdahl

Vice tutorer

Linus Höglund

 

Årsfestkommittén

Årsfestmarskalker

arsfest(at) abonation.fi

Medlemmar

Moa Nyström, Zaida Sjölund, Toni Lauren, Emelia Karlsson

Övriga funktionärer

It-ansvarig

Ida-Maria Grandell

it (at) abonation.fi

Dataskyddsansvarig

Ida-Maria Grandell

Fanbärare

Melinda Salminen

Vice fanbärare

Emelia Karlsson

Fotograf

-

fotograf (at) abonation.fi

Historiograf

Zaida Sjölund

Gamylombud

Moa Nyström

Hembygdsansvarig

Toni Lauren

Lokalintendent

-

Miljöansvarig

Maria Helenius

Jämställdhets- och jämlikhetsansvarig:

Lotta Siltanen

- – – – -

Veritas & Jocus

Chefredaktor

Kalle Grönroos

Redaktörer

Linn Svanberg, Zaida Sjölund, Toni Laurén

 

Disciplinkommittén

Inspektor

Mats Gyllenberg (självskriven)

Kurator

Moa Nyström (självskriven)

Övriga medlemmar:

Lotta Siltanen, Madeleine Ekblom, Emma Kotka

Stipendiekommittén

Inspektor

Mats Gyllenberg (självskriven)

Kurator

Moa Nyström (självskriven)

Styrelseordförande

Kalle Grönroos (självskriven)

Övriga medlemmar

Linn Svanberg, Emma Kotka 

Ekonomikommittén

Kurator

Moa Nyström (självskriven)

Styrelseordförande

Kalle Grönroos (självskriven)

Skattmästare

Linn Svanberg (självskriven)

Övriga medlemmar:

Toni Laurén, Juho Rinne, Kasper Sundström, Emelia Karlsson, Heddi Lindberg

- – – – -

Representanter

Åbo och Björneborgs län

Frida Mäkelä & Toni Laurén

Svenska studenters bostadsstiftelses styrelse

Julia Laaksonen (2020-2021 & Zaida Sjölund (2019-2021)

Svenska studenters bostadsstiftelses delegation

Juho Rinne & Zaida Sjölund

Inspektor: Mats Gyllenberg

Kurator: Moa Nyström

Nationernas samdelegation

Lotta Siltanen

Svenska nationer och ämnesföreningars styrelse

-

Svenska studerandes intresseförening

bostäder Bostäder
underföreningar Underföreningar
fester Fester
vännationer Vännationer
historia Historia
styrelse Styrelse
Menu Title